OSNOVNI PODACI

Tvrtka:

Divmar trgovina d.o.o. za usluge i trgovinu

Sjedište i adresa:

Osijek, Sv. L. B. Mandića 111/v

Pravni oblik:

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Uprava:

Ivan Dujak, član društva

Dora Dujak, član društva

Ivan Dujak, direktor

OIB: 89903628951

Telefon: 031 298 711

Telefaks: 031 298 717

E-mail: divmar@os.t-com.hr

Web adresa: www.divmar-trgovina.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem Tt-13/5206-2

Matični broj subjekta: 030139666

Temeljni kapital društva iznosi: 40.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti

Transakcijski računi: HR8025000091101405684 Addiko banka d.d.