FLIPCHART BLOK
• 50 listova
• papir 80 g
• razmak između rupa 32,5 cm
• dimenzija: 68×97 cm
Boja: bijela