BLOK KOLEGIJ
• tvrde korice
• mat plastificirane i lakirane
• 80 listova (linije)
• papir 90 g
• format: A5
Boja korica: crvena, narančasta, plava i zelena