BLOK KOLEGIJ
• format: A4
• mekane korice
• 70 listova (linije i kockice)
• papir 60 g
• s rupama i perforacijom
• 4 rupe
Boja korica: crvena, narančasta, plava i zelena s designom