LISTOVI ZA ULOŽNU MAPU
• 4 rupe
• papir 60 g
• format: A4
• dimenzija: 210×297 mm
Broj listova: 50 (linije)
Boja: bijela