ETIKETA
• dimenzija: 192×38 mm
• broj naljepnica: 7
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela