ETIKETA
• dimenzija: 105×42,3 mm
• broj naljepnica: 14
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela