ETIKETA
• dimenzija: 38×21,2 mm
• broj naljepnica: 65
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela