ETIKETA
• dimenzija: 48×16,9 mm
• broj naljepnica: 64
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela