ETIKETA
• dimenzija: 52,5×21,2 mm
• broj naljepnica: 56
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela