ETIKETA
• dimenzija: 64,6 × 33,8 mm
• broj naljepnica: 24
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela