ETIKETA
• dimenzija: 70×16,9 mm
• broj naljepnica: 51
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela