ETIKETA
• dimenzija: 70×25,4 mm
• broj naljepnica: 33
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela