ETIKETA
• dimenzija: 70×29,7 mm
• broj naljepnica: 30
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela