ETIKETA
• dimenzija: 70×42,3 mm
• broj naljepnica: 21
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela