ETIKETA
• fi: 40 mm
• broj naljepnica: 24
• format: A4
Broj listova: 100
Boja: bijela