JASTUČIĆ ZA PEČAT
• preporuča se uporaba orginalne Trodat tinte radi očuvanja jastučića i pečata
• dostupno u bojama: crna, crvena, ljubičasta, plava, zelena i jastučić bez tinte
Dimenzije: razne (ovisno o modelu pečata)