KIST KAISER
• 1″
• plastična drška
• prirodna dlaka
• metalna ovojnica
• artikl C1
Boja: crvena