KIST KAISER
• 2″
• plastična drška
• prirodna dlaka
• metalna ovojnica
• artikl C2
Boja: crvena