KIST KAISER
• 3″
• plastična drška
• prirodna dlaka
• metalna ovojnica
• artikl C3
Boja: crvena