KOREKTOR U TRACI
• širina trake: 5mm
• duljina trake: 8m
• bočno potezanje
• ravni vrh