LIMUNSKA KISELINA
• za aromatiziranje i zakiseljavanje raznih namirnica
• spriječavanje oksidacije
Težina: 500 g