LJEPILO U STIKU
• 40 g
• bez otapala
• PVP
• za papir, karton i tkanine
Boja: bijela