LOPATA
• opća namjena
• čelični lim
• dimenzija: 350×230 mm
• težina: 860 g
• artikl LP15
Boja: crna