LOPATA
• opća namjena
• čelični lim
• dimenzija: 330×215 mm
• težina: 1,05 g
• artikl LPL9015
Boja: crna