POTPISNA MAPA
• format: A4
• dimenzija: 254×343 mm
• PP
• sadrži džep za etiketu
• stranice su od žutog kartona
• pomični hrbat
• 11 pregrada
Boja: crna