MAPA VISEĆA
• format: A4
• karton: 230 g
• razmak između kukica nosača: 330 mm
• metalni nosači
• V dno
• pomični jahači
Boja: plava, žuta, crvena, zelena i narančasta