METAR
• ergonomski oblik kućišta
• sadrži dugme za zaustavljanje na dnu kućišta
• mjerna traka napravljena od elastičnog čelika s pvc zaštitom
• dimenzija: 16 mm x 2 m
• artikl M2
Boja: crvena