METAR
• ergonomski oblik kućišta
• sadrži dugme za zaustavljanje na dnu kućišta
• mjerna traka napravljena od elastičnog čelika s pvc zaštitom
• dimenzija: 16 mm x 7,5 m
• artikl M7,5
Boja: crvena