BREZOVA METLA
• metla od brezovih grana
• drvena drška
• namijenjena za čišćenje dvorišta i okućnica
• artikl m/b