MINE ZA TEHNIČKU OLOVKU
• tuba s 12 mina gradacije HB
• širina ispisa: 0,7 mm
• super polymer