MINE ZA TEHNIČKU OLOVKU
• tuba s 12 mina gradacije HB
• high polymer
• širina ispisa: 0,5 mm
• dužina: 60 mm
Pakiranje: 12/1