MINE ZA TEHNIČKU OLOVKU
• tuba s 12 mina gradacije HB
• širina ispisa: 0,5 mm
• dužina: 60 mm