KREP TRAKA
• za zaštitu unutrašnjih površina prilikom izvođenja molerskih radova
• temperaturna otpornost do 60°C
• dimenzija: 48 mm x 33 m
• artikl MK48
Boja: žuta