MOP ULOŽAK
• rese
• lako ribanje
• visoka moć upijanja