OBRAZAC
• A-16/NCR
• skladišna primka
• format: A5
Broj setova: 50 (1+3)