OBRAZAC
• A-19/NCR
• povratnica
• format: A5
Broj setova: 50 (1+2)