OBRAZAC
• A-210/NCR/A
• putni nalog
• sa stanjem brojila
• dimenzija: 17×24 cm
• presavijen s umetnutim uloškom