OBRAZAC
• A-210/NCR
• putni nalog
• dimenzija: 17×24 cm
• presavijen sa umetnutim uloškom