OBRAZAC
• A-28a
• blagajnički izvještaj
• format: A4
Broj listova: 100