OBRAZAC
• A-29/NCR
• dostavnica s primkom
• format: A5
Broj setova: 50 (1+2)