OBRAZAC
• A-3
• temeljnica
• format: A5
Broj listova: 100