OBRAZAC
• A-47a/NCR
• popis predanog novca
• dimenzija: 10,5×14,7 cm
Broj listova: 100