OBRAZAC
• A-641/NCR
• račun
• format: A5
Broj listova: 100