OBRAZAC
• A-643/NCR
• račun
• gotovinski
• format: A6
Broj listova: 100