OBRAZAC
• B-139a
• interna dostavna knjiga
• format: A4
Broj listova: 104