OBRAZAC
• B-140a
• knjiga primljene pošte
• dimenzija: 21,5×29 cm
Broj listova: 104