OBRAZAC
• B-143a
• dostavna knjiga za poštu
• format: A4
Broj listova: 108