OBRAZAC
• B-143b
• dostavna knjiga za poštu
• format: A4
Broj listova: 202