OBRAZAC
• B-3/NCR
• narudžbenica
• format: A5
Broj listova: 100